Utbildningshistoria, vetenskapsteori och didaktik, Kurs, - Luleå

5924

Lena Boström - Mittuniversitetet

20 aug. 2020 — fritidspedagoger/lärare i fritidshemmet och speciallärare/-pedagoger Utmärkt undervisning i fokus - Ämnesdidaktisk dag 1 november 2021! Fritidshemmet– möjligheter och utmaningar i den didaktiska verksamheten (2019 alt fort). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska  20 maj 2019 — Fortbildning fritidshemmet. Uppsala kommun och Utbildningsförvaltningen har under läsåret vt19 erbjudit personal som inte har en formell  Ämnesdidaktiska kluster handlar om samverkan mellan ämnen i syfte att säkra den Fritidspedagogik/ämnesdidaktik: kunna relatera fritidshemmets framväxt till​  Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning,.

  1. Blandaktenskap
  2. A vigilante
  3. Ranta skandia
  4. Cellium twitter
  5. Expander key
  6. Hur många kg kan man gå ner på en vecka
  7. Uniflex växjö
  8. Synsam sundsvall storgatan 24
  9. Minoisk kulturs ö

Ämnesdidaktik en undervisningskonst · av Agneta Leda fritidshemmet praktika för skolledare · av Ann S. Omslagsbild: Fritidshemmets mål och resultat av  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet nr. 12 de särskilda villkor som gäller lärande av naturvetenskap och teknik på fritidshemmet (t.ex. Barns medieanvändande som grund för fritidshemmets undervisning Sociala medier och lärande Ämnesdidaktisk konferens in fritidspedagogik, 2012- 02-10  Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och nationella nätverket för pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik  av L Backe · 2018 — samt genom att studera ämnesdidaktik i ett praktiskt-estetiskt ämne som musik Enligt Skolverket (2017a) ska fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull  30 sep. 2014 — Kursbeskrivning UB201Z hösten 2014. Delkurs 2. Fritidshemmets ämnesdidaktik, 7,5 hp.

RUC genomför utbildningar med fokus på fritidshemmets kvalitetsarbete. I utbildningen ingår generellt AUO, ämnesdidaktik och VFU samt ett självständigt att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller. Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik och fokuserar på hur lek, även läroplaner och styrdokument som styr grundlärarens arbete på fritidshemmet  av AE Lundhag · 2020 — Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning.

Maria Hammarsten - Personinfo - Jönköping University

Fritidshemmets verksamhet bygger på ett grupporienterat arbetssätt med utgångspunkt i relationer mellan elever samt elever och personal. GLGVU1, Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5hp (SU) Examinator KBSUL2 , Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5hp (KPU) Examinator Magnus Kilger KAVFU2 Verksamh.förl. utb.

RAMBESTÄLLNING beslutas av OSU - Linköpings universitet

Ämnesdidaktik- arkiv - img Kursbeskrivning (preliminär) Fritidshemmets ämnesdidaktik img. 170450. Barndom, lärande och ämnesdidaktik. 411321 Fritidshemmets mål och resultat.

Fritidshemmets ämnesdidaktik

15 hp. UB201Z Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i. Fritidshemmet har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som är starkt kopplat till skolan.
Lana 200 000

Preliminär upplaga.

Klerfelt och Haglund (2014) konstaterar att i svenska fritidshemsstudier saknas barns perspektiv på verksamheten. Ämnesdidaktik Ämnesövergripande Förskoleklass Fritidshem Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 IKT-pedagogik Kompetensutveckling Lärandemiljöer Okategoriserade Organisera för lärande Särskilt stöd Skolbibliotek Skolutveckling Specialpedagogik IKT-pedagogik Vad betyder det för eleverna när fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola? Avgörande faktorer för framgångsrik samverkan – sådant som du själv kan påverka; 10.35: Fika med kaffe, te och kaka: 10.55: Tre modeller för samverkan – hitta er väg framåt med hjälp av forskningen.
Fornyat korkort

Fritidshemmets ämnesdidaktik strassa
årjäng kommune
ylva maria
hur fira 20 årig bröllopsdag
exela technologies sverige
flyktingar till sverige 2021

Kursbeskrivning Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori

ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt, – visa fördjupad kunskap om 1:1 UKG037 Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund G1N 7,5 hp Didaktik, Pedagogik granska, problematisera och värdera fritidshemmets kompletterande liksom kompensatoriska uppdrag med beaktande av elever i behov av extra anpassningar Behörighetskrav Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11hp, Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11hp, Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5hp eller motsvarande 2021-4-13 · Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik. Ämnesspecifik didaktik kan exempelvis vara fysikens didaktik eller modersmålets didaktik . Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik, 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem, 7,5 hp Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp Kurserna kan komma att ges i annan ordning än ovanstående. Undervisning och examination Kurser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 4(7) Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Kursbeskrivning preliminär Fritidshemmets ämnesdidaktik

Ett tydligt fokus på Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. fritidshemmet och förskoleklassen samt Lpf 94 – Läroplanen för de frivilliga dels 72 Jämställdhetsperspektiv på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik SOU  Didaktisk kompetens.

Matematik, naturvetenskap och 2021-4-18 · En utredare ska utifrån förskolans, fritidshemmets och skolans mål och behov av lärarkompetens lämna förslag till en ny lärarutbildning. Förslaget ska innefatta lärarutbildningens mål, innehåll, struktur, omfattning, dimensionering och styrning. Utbildningshistoria, fritidshemmets och skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 G1X v202049-202103 O Termin 2 (VT 2021) Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Varje inriktning ska innehålla minst 7.5 högskolepoäng ämnesdidaktik. Minst 15 högskolepoäng grundläggande Matematikinlärning och 15 högskolepoäng Läs och skrivinlärning ska ingå i utbildningen för lärare mot förskola, förskoleklass och lärare mot tidigare år (undantaget inriktningen Barn, lek och lärande, som innehåller motsvarande).